Vi levererar batterier till [ 10 ] modeller av Haier bärbara datorer.
7G X3P
7G-5H
7G-5HI54200UG40500NDTS
7G-5HI745G40500NDTS
7G-5HTI34010UG40500N8TS
91672232H
SQU-1301
SQU-1302
SQU-1309
SQU-1322